offerte  0252 - 53 59 00
Direct Mail Transactiemail Onze diensten Onze expertises

Maatregelen corona protocol

Jetmail BV en Jetsign BV zijn de afgelopen dagen druk bezig geweest om de continuïteit van uw opdrachten te waarborgen. De protocollen van onze business continuity zijn in gang gezet.

Vanaf 16 maart 2020 hanteren wij de volgende werkwijze en regels:

Onze medewerkers zijn in drie teams gesplitst.

  • Team 1 werkt van 07:00 uur tot 14:45 uur.
  • Team 2 werkt van 15:00 uur tot 22:00 uur.
  • Team 3 werkt vanuit huis.

Er is geen fysiek contact tussen de teams.

Onze medewerkers zijn bereikbaar op het algemene nummer:

  • Jetmail BV: 0252 535 900
  • Jetsign BV: 0252 535 909

Medewerkers zijn ook bereikbaar op het voor u bekende mobiele nummer.

  • Medewerkers bezoeken geen klanten of leveranciers.
  • Ontvangst van klanten of leveranciers op onze locatie worden uitgesteld, telefonisch besproken of met andere digitale middelen afgehandeld.
  • Uitzondering op de regel zijn klanten of leveranciers waarbij de voortgang van opdrachten en / of reparaties in gevaar komt. U bent welkom met inachtneming van de regels die zijn opgesteld door het RIVM. Mochten er andere mogelijkheden zijn om fysiek contact te voorkomen dient dit eerst besproken te worden.

Vooralsnog zien wij geen problemen met de continuïteit en afspraken die wij met u zijn overeengekomen.

De maatregelen blijven van kracht tot nader bericht.

Wij wensen u de komende weken veel sterkte en gezondheid toe en hopen dat wij met z’n allen genoeg maatregelen hebben genomen om deze crisis snel achter ons te laten.