offerte  0252 - 53 59 00 Login
Direct Mail Transactiemail Onze diensten Onze expertises

Privacyverklaring

Privacybeleid Jetmail

Jetmail is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar (ex)klanten, potentiële klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Jetmail houdt zich daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Verantwoordelijke gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Jetmail te Hillegom. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens heeft Jetmail haar verschillende verwerkingen aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens) gevestigd te Den Haag.

Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Om u te informeren over (nieuwe) producten en diensten van Jetmail. Rechtstreeks, maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media zoals Facebook en/of zoekmachines zoals Google. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten of diensten en/of op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van mobiele websites en voorkeuren voor communicatiekanaal.
  • Het accepteren en uitbrengen van een aanbod aan een bestaande of potentiële klant door Jetmail;
  • De behandeling van klachten, vragen, geschillen en deelname aan social media;
  • Voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
  • Wanneer u contact heeft met Jetmail om uw verzoek of vraag te behandelen en voor de verder genoemde doeleinden in deze privacyverklaring. Dit contact kan telefonisch zijn, per e-mail, via het contactformulier, via een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mail of via een andere aan u aangeboden elektronische boodschap, (mobiele) websites, als u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven of via social media;

Beveiliging en bewaartermijn

Jetmail gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgt Jetmail ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde personen binnen Jetmail toegang tot uw gegevens. Jetmail bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hiervoor zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Verder kunnen deze gegevens eventueel langer bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden.

E-mail

Uw e-mailadres kan door het onderdeel van Jetmail waaraan u het e-mailadres verstrekt heeft gebruikt worden voor het toesturen van noodzakelijke informatie over uw producten en diensten (praktische informatie) en/of voor nieuws, ontwikkelingen en aanbiedingen van (nieuwe) soortgelijke producten en diensten (nieuwsbrief). U kunt zich voor al deze e-mails afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht.

Cookies

Jetmail maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of in de randapparatuur wordt opgeslagen (zoals pc, smartphone tablet) of in de sessie van uw browser staat. Jetmail plaatst een aantal cookies op uw randapparatuur (zoals pc, smartphone of tablet) om uw ervaring online te verbeteren.

Cookies zijn ongevaarlijk en kunnen geen virussen overbrengen. Elk cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die het aan uw systeem heeft gegeven. Een belangrijk doel van cookies is dat ze gebruikt worden voor uw gemak. Het doel van een cookie is de webserver te vertellen dat u terug bent gekomen op een bepaalde webpagina, of dat u voor bepaalde webpagina’s extra aandacht heeft.

Gebruik persoonsgegevens door derden

Jetmail laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, goede of ideële doeleinden.

Social media

Jetmail gaat graag via het web en (eigen) social media kanalen in dialoog met klanten, gebruikers van diensten en bezoekers van de website. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Jetmail volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en blogs.

Hierbij spant Jetmail zich in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Jetmail behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Jetmail (persoons)gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met deze privacyverklaring worden verwerkt. Jetmail is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere

deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Wijzigingen

Jetmail behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. U wordt dan ook verzocht om van tijd tot tijd kennis te nemen van deze privacyverklaring van Jetmail.

 

Hillegom, 28 februari 2018