offerte  0252 - 53 59 00 Login
Direct Mail Transactiemail Onze diensten Onze expertises

Privacyverklaring

Privacybeleid Jetmail

Jetmail is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar (ex)klanten, potentiële klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Jetmail houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving. Dat betekent onder andere dat: 

  • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Verantwoordelijke gegevensverwerking

Jetmail is in veel gevallen werkzaam voor haar opdrachtgever en dit betekent dat de opdrachtgever van Jetmail verwerkingsverantwoordelijk en Jetmail verwerker is. De verwerkersverantwoordelijke bepaalt het doeleind van de verwerking en de minimale technische en organisatorische maatregelen die Jetmail moet nemen voor de verwerking. Jetmail voelt zich verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die zij uitvoert. Daarom neemt zij niet alleen ten aller tijden passende technische en organisatorische maatregelen conform de afspraken met de opdrachtgever, maar Jetmail doet meer! Zo beschikt Jetmail al jaren over een ruime set van technische en organisatorische maatregelen welke zijn gebaseerd zijn op de ISO 27001. Jetmail laat deze technische en organisatorische maatregelen minimaal eens per jaar door een onafhankelijke partij toetsen. Zie hiervoor de bijbehorende beeldkenmerken op de website.

Ook heeft Jetmail in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, welke is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens 

Bij het gebruiken van onze dienst verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door onze opdrachtgever of door u worden opgegeven, in het kader van de door onze opdrachtgever of door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Door onze opdrachtgever of door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt met het doel om de overeenkomst die de opdrachtgever of u is aangegaan met Jetmail uit te kunnen voeren.
  • Om u te informeren over (nieuwe) producten en diensten van Jetmail. Rechtstreeks, maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media zoals Facebook en/of zoekmachines zoals Google. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten of diensten en/of op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van mobiele websites en voorkeuren voor communicatiekanaal.
  • Het accepteren en uitbrengen van een aanbod aan een bestaande of potentiële klant door Jetmail;
  • De behandeling van klachten, vragen, geschillen en deelname aan social media;
  • Wanneer u contact heeft met Jetmail om uw verzoek of vraag te behandelen en voor de verder genoemde doeleinden in deze privacyverklaring.

Beveiliging en bewaartermijn

Jetmail gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgt Jetmail ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde personen binnen Jetmail toegang tot uw gegevens. Jetmail bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hiervoor zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Verder kunnen deze gegevens eventueel langer bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden.

Contactformulier

Wij bieden via onze dienst de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

E-mail

Uw e-mailadres kan door het onderdeel van Jetmail waaraan u het e-mailadres verstrekt heeft gebruikt worden voor het toesturen van noodzakelijke informatie over uw producten en diensten (praktische informatie) en/of voor nieuws, ontwikkelingen en aanbiedingen van (nieuwe) soortgelijke producten en diensten (nieuwsbrief). U kunt zich voor al deze e-mails afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht.

Cookies

Jetmail maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of in de randapparatuur wordt opgeslagen (zoals pc, smartphone tablet) of in de sessie van uw browser staat. Jetmail plaatst een aantal cookies op uw randapparatuur (zoals pc, smartphone of tablet) om uw ervaring online te verbeteren.

Cookies zijn ongevaarlijk en kunnen geen virussen overbrengen. Elk cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die het aan uw systeem heeft gegeven. Een belangrijk doel van cookies is dat ze gebruikt worden voor uw gemak. Het doel van een cookie is de webserver te vertellen dat u terug bent gekomen op een bepaalde webpagina, of dat u voor bepaalde webpagina’s extra aandacht heeft. Welke cookies wij exact opslaan kunt u hieronder lezen.

Functionele cookies

Google Tag Manager

Doel: Analytics & tag management & cookiebar manager. Dit script wordt gebruikt voor het doormeten van de website om inzicht te krijgen in de effectiviteit en kwaliteit. Daarnaast zorgt dit script voor het management van alle analytics en tracking cookies, en daarmee ook voor compliancy aan de wetgeving.
Bewaartermijn: verwijderd aan het einde van de sessie. 
Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Zie ook het Privacybeleid van Google

Analytische cookies

Google Analytics: _ga, _gid, _gat

Doel: Met Google Analytics meten we hoe u de website van Jetmail gebruikt en hoe u ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze site te verbeteren. Zonder deze cookie missen we uw data. Hierdoor zien we niet hoe u onze sites gebruikt en zult u langer moeten wachten op verbeteringen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.
Bewaartermijn: verwijderd aan het einde van de sessie. 
Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Zie ook het Privacybeleid van Google.

Hotjar: _hjl, _hjlncludedInSample

Doel: Jetmail maakt gebruik van Hotjar om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren. Ook gebruiken wij Hotjar om mogelijke fouten in de site te ondekken.
Bewaartermijn: Deze cookie komt van Hotjar en wordt maximaal 1 jaar bewaard.
Delen: Hotjar deelt geen anonieme data met derden. Zie ook de Privacy Policy van Hotjar.

Marketing cookies

DoubleClick-cookie: id, _drt_, __gads

Doel: tracking & remarketing. Deze cookie (gezet door een script) wordt gebruikt voor het verzamelen voor advertentie-doeleinden, namelijk het geanonimiseerd doormeten van advertentiecampagnes en het geanonimiseerd verzamelen van data.
Bewaartermijn: Deze cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Zie ook het Privacybeleid van Google

Google Dynamic Remarketing

Doel: Tracking & remarketing. Deze cookie (gezet door een script) wordt gebruikt voor het verzamelen voor advertentie-doeleinden, namelijk het geanonimiseerd doormeten van advertentiecampagnes en het geanonimiseerd verzamelen van data. Hier betreft het met name advertenties via Google Display Network (GDN).
Bewaartermijn: Deze cookie wordt na 90 dagen verwijderd.
Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Zie ook het Privacybeleid van Google.

Facebook

Doel: De Facebook-pixel zorgt ervoor dat u op Facebook relevante content van Jetmail te zien krijgt. Op deze manier kunnen wij u online nog beter van dienst zijn. 
Bewaartermijn: Facebook slaat gegevens op zolang zij deze nodig hebben om producten en diensten aan te bieden. Gegevens die gekoppeld zijn aan uw eigen Facebook-account, worden bewaard tot u uw account verwijderd, tenzij Facebook deze gegevens niet langer nodig heeft.
Delen: Facebook verkoopt geen privégegevens aan derden. Zie ook het Privacybeleid van Facebook.

LinkedIn Markting Solutions & LinkedInAds

Doel: Tracking & remarketing. Deze cookie (gezet door een script) wordt gebruikt voor het verzamelen voor advertentie-doeleinden, namelijk het geanonimiseerd doormeten van advertentiecampagnes en het geanonimiseerd verzamelen van data.
Bewaartermijn: Deze cookie is van LinkedIn en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
Delen: LinkedIn verkoopt geen privégegevens aan derden.

Gebruik persoonsgegevens door derden

Jetmail laat geen gebruik van uw persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, goede of ideële doeleinden. Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Verder worden postverspreiders ingezet om de geproduceerde signing of mailing te bezorgen op het juiste adres.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Social media

Jetmail gaat graag via het web en (eigen) social media kanalen in dialoog met klanten, gebruikers van diensten en bezoekers van de website. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Jetmail volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en blogs.

Hierbij spant Jetmail zich in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Jetmail behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Jetmail (persoons)gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met deze privacyverklaring worden verwerkt. Jetmail is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Websites van derden 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen

Jetmail behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. U wordt dan ook verzocht om van tijd tot tijd kennis te nemen van deze privacyverklaring van Jetmail.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Wanneer u gebruik wilt maken van uw recht op inzage, wijziging, vernietiging, beperking of gegevensexport van de gegevens die Jetmail heeft ontvangen van haar opdrachtgever, verzoeken wij om contact op te nemen met de desbetreffende opdrachtgever. Jetmail kan namelijk dergelijk verzoek niet honoreren, daar zij geen verwerkingsverantwoordelijke is over die gegevens.

Voor de gegevens die u rechtstreeks heeft verstrekt aan Jetmail kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens 

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Jetmail, Amperestraat 5,

2181 HB Hillegom.

Telefoonnummer: 0252 535900

Email: info@jetmail.nl

Hillegom, 26 maart 2019